loader image
May 24, 2024

Most Popular

Gjuhësi Top

Dy fjalë lidhur me kërkesën për një riformulim të parimeve të drejtshkrimit

Nuk është mirë që parimet bazë të drejtshkrimit të shqipes t’i ndryshojmë. Vetëm ai që nuk ka qenë në klasë të.

Read More
Gjuhësi Top

Respektimi i elementeve përbërës të kulturës gjuhësore në radiotelevizion

“Gjuha pasqyron një kombësi, ajo është pasqyra më e qartë e një kombësie dhe e kulturës së saj. Shkalla e pasurisë.

Read More
Gjuhësi Top

Për 14 fjalët e fonetizuara në KDGJSH-1972

Për të thënë diçka më saktë për vokalitetin e gjuhës standarde të shqipes duhet sjellë dhe përligjur rregullat e drejtshqiptimit, për.

Read More

Latest This Weak

Gjuhësi Top

Dy fjalë lidhur me kërkesën për një riformulim të parimeve të drejtshkrimit

Nuk është mirë që parimet bazë të drejtshkrimit të shqipes t’i ndryshojmë. Vetëm ai që nuk ka qenë në klasë.

Read More
Gjuhësi Top

Respektimi i elementeve përbërës të kulturës gjuhësore në radiotelevizion

“Gjuha pasqyron një kombësi, ajo është pasqyra më e qartë e një kombësie dhe e kulturës së saj. Shkalla e.

Read More
Gjuhësi Top

Për 14 fjalët e fonetizuara në KDGJSH-1972

Për të thënë diçka më saktë për vokalitetin e gjuhës standarde të shqipes duhet sjellë dhe përligjur rregullat e drejtshqiptimit,.

Read More

TOP PICKS

Subscribe To Our Mailing List

Get the news right tn your inbox

Subscription 02

X