loader image
May 20, 2024
Ekonomi Shqipëritë dhe shqiptarët Tema e muajit Top

“Nacionalizmi ekonomik” si zgjidhje për zhvillimin ekonomik dhe kombëtar të vendit

Nacionalizmi ekonomik synon të mbrojë ekonominë kombëtare për të fituar një avantazh në tregtinë globale, në vend të një strukture të mbyllur ekonomike.

Read More
Familja mbi të gjitha Tema e muajit Top

Familja nën hijen e kapitalizmit

Ndryshimet në sistemin ekonomik, politik, por edhe ndryshimet teknologjike të dekadave të fundit, kanë bërë që dukshëm të ndryshojë struktura e familjes, kur

Read More
PISA si demaskim Tema e muajit Top

A është e gatshme Kosova për testin PISA?

Çdo vend e mat statusin arsimor dhe rezultatet arsimore përmes disa kritereve të vlerësimit, por këto matje shpesh nuk arrijnë të zbulojnë interpretime

Read More
X