loader image
June 13, 2024
Ekonomi Top

Remitencat dhe rëndësia e tyre për ekonominë e Kosovës

Janë mbi 6 miliardë euro të ardhura nga diaspora në 6 vitet e fundit, në vitin 2017 diaspora punëtore e Kosovës ka dërguar

Read More
Ekonomi Top

Ku është diplomacia ekonomike e Kosovës?

Republikën e Kosovës e presin shumë sfida në të ardhmen, kemi para vetes anëtarësimet në UNESCO, INTERPOL, NATO, KE e shumë organizata ekonomike

Read More
Ekonomi Top

Dobitë e Fondit Sovran të Kosovës

Fondi Sovran si qëllim primar e ka me­na­xhimin e pa­surisë së rëndë­si­shme publike, duke rri­tur vlerën, per­for­man­cën dhe kthi­min në in­ves­time për­mes mirë­qe­ve­risjes,

Read More
Ekonomi Top

Faturimi i energjisë elektrike në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, në një postim tha se që nga viti 1999, për shkak të veprimeve të Serbisë, Kosova ka humbur

Read More
Asociacionet e Asociacionit Tema e muajit Top

Asociacioni i asociacioneve

Bashkimi i asociacioneve të komunave me shumicë shqiptare do të ndikonte jashtëzakonisht mirë në shumë sfera, si në infrastrukturë, prodhim e tregti. Madje,

Read More
Ekonomi Top

Ekonomia e Kosovës në vitin 2022

Si vend i rëndësishëm për zhvillimin e biznesit, Kosova ofron një sërë përparësish komparative, siç janë: popullsia e re dhe mjaftë mirë e

Read More
Ekonomi

Buxheti dhe zhvillimi ekonomik i Kosovës

Kosova po ballafaqohet edhe me mungesë të energjisë elektrike, ndërsa prodhuesit kosovarë po hasin në shumë barriera në aktivitetin e tyre të përditshëm,

Read More
X