loader image
May 21, 2024
Shqipëritë dhe shqiptarët Tema e muajit Top

Identiteti kushtetues si koncept normativ

Përkufizimi i identitetit kushtetues është problematikë më vete. Gjuha e përdorur gjatë përcaktimit të identitetit mund të përdoret për të diferencuar shoqërinë dhe

Read More
Maqedonia në dioptrinë shqiptare Tema e muajit Top

Gjuha shqipe si etalon i demokratizimit të Maqedonisë së Veriut

Demokracia nuk e pranon diskriminimin e asnjë lloj forme dhe sundimi i ligjit kërkon që të zbatohet e drejta duke u ofruar garanci

Read More
Familja mbi të gjitha Tema e muajit Top

Bashkësia e regjistruar si institucion i ri në të drejtën familjare

Çështja që ka ngjallur debate në opinionin publik dhe në Kuvendin e Republikës së Kosovës është ajo që përcakton se lejohen bashkësitë e

Read More
PISA si demaskim Tema e muajit Top

Arsimi gjithëpërfshirës: parim ligjor dhe sfidë praktike

Legjislacioni përkitazi me arsimin, të drejtat e nxënësve, programet dhe standardet e cilësisë, financimi dhe menaxhimi i institucioneve arsimore, trajnimet periodike të mësimdhënësve,

Read More
Israilitë dhe filistinë Tema e muajit Top

Përvijimi juridik ndërkombëtar i krimeve të luftës

Parimi i sovranitetit të barabartë të shteteve, si një nga parimet themelore të së drejtës ndërkombëtare, ka gjetur hapësirë edhe në Statutin e

Read More
Serbizmi si ideologji antishqiptare Tema e muajit Top

Fiksimi i Serbisë për ta cilësuar Kosovën “pjesë integrale” të saj

Përkundër elementeve pozitive në zhvillimin kushtetues të Kosovës, Kushtetuta Federale e Jugosllavisë e vitit 1974, përpos si pjesë konstituive të Jugosllavisë, ende e

Read More
Brejtësi i korrupsionit Tema e muajit Top

Korrupsioni dhe keqpërdorimi i detyrës zyrtare në pasqyrën normative

Duhet pasur parasysh se edhe në vendet me demokraci më të etabluar – se ajo e Kosovës dhe e shteteve ballkanike përgjithësisht –

Read More
Opinion Top

Një kod i sjelljes për veprimet (jo)parlamentare në Kuvendin e Republikës

Qytetarët nuk i votojnë kandidatët për deputetë që ta prishin imazhin e Kuvendit. Qytetarët as nuk paguajnë tatime që deputetët të marrin paga

Read More
Ndërmjet sovranitetit dhe aleatëve Tema e muajit Top

Pas rrëmbimit të tre policëve – Implikimet poliedrike juridike për integritetin territorial të Kosovës

Protestat e dhunshme në katër komunat veriore të Kosovës, ku u atakuan gazetarë kosovarë dhe pjesëtarë të KFOR-it, krijuan një përshtypje tek opinioni

Read More
Opinion Top

Zgjedhjet në komunat veriore nga prizmi i ligjshmërisë dhe i stabilitetit demokratik

Zgjedhjet e lira janë parakusht i funksionimit të rendit demokratik. Sa më e madhe të jetë pjesëmarrja e zgjedhësve në procesin votues, po

Read More
X