loader image
May 20, 2024
Shqiptarët dhe aleatët Tema e muajit Top

Shqiptarët me një komb dhe dy shtete nga tri aleanca

Meqenëse, kur u bë Shqipëria, aleatët ishin aty, por aleatët nuk u kursyen as për Kosovën dhe as për shqiptarët tjerë, pra, ndihma

Read More
Shqipëritë dhe shqiptarët Tema e muajit Top

Kombi shqiptar dhe kallëpet e (de)konstruksionit

Është i gjatë rrugëtimi i “popullit” shqiptar deri te formacioni “komb”, proces ky i cili lidhet fort me kallëpet e (de)konstruksionit, ashtu që,

Read More
PISA si demaskim Tema e muajit Top

Arsimi ynë meriton një diskurs më pozitiv publik

Sigurisht që askush nuk e ka shkopin magjik kur bëhet fjalë për zgjidhjen e plotë të çështjes së arsimit tonë, sepse arsim ideal

Read More
X